Suhtlemiskoolitus

Meie suhete kvaliteet määrab paljus selle, kui rahulolevad või rahulolematud oma eluga oleme. Head suhtlemisoskused tagavad parema elu - me oleme tasakaalukamad, oskame paremini enda eest seista ja satume harvem konfliktidesse. Selgem arusaam iseenda käitumis- ja reageerimisviisidest annab eelduse paremini mõista ka teisi ning valida kohane käitumine kõige erinevamates situatsioonides. Halbade peresuhete ja pingeliste meeskonnasuhete üks olulisi põhjusi on vähene sotsiaalne teadlikkus.
Suhtlemiskoolituse eesmärk on erinevate suhtlemismudelite teadvustamine, nende tundma ja kasutama õppimine rollimängude ja (video)harjutuste abil. Suhtlemiskoolitus mõjutab ka isiksuslikku arengut, kuna õppimine toimub üldinimlike väärtuste toetamise kaudu.

Küsi pakkumist info@meelikekoolitus.ee. Hind vastavalt grupi suurusele ja ajalisele mahule.


info@meelikekoolitus.ee
Helista
+372 5026023
<< tagasi esilehele
Loe
Vaata

Osale
Foorumivastus
Foorumivastus
OÜ Parem Elu 2006-2017
Foorumivastus
Foorumivastus
Foorumivastus
Video
Video
Koolitus